Τη Δευτέρα 22 Απριλίου παραδόθηκαν στην ΕΕ, οι 84.000 υπογραφές ευρωπαίων πολιτών που λένε όχι στην πολιτική της ΕΕ για ταβιοκαύσιμα. Δεν θέλουν άνθρωποι να πεινούν για να γεμίζουν εκείνοι το ντεπόζιτο τους. Δεν θέλουν άνθρωποι να χάνουν τη γη τους για να κερδίζουν περισσότερα οι πολυεθνικές.

Το 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την Οδηγία Ανανεώσιμης Ενέργειας, όπου τίθεται ως στόχος το 2020, το 10% της ενέργειας στις μεταφορές να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Ο τρόπος που σκοπεύει να πετύχει το στόχο αυτό είναι μέσω των βιοκαυσίμων.

Η Ευρώπη δεν διαθέτει τις απαραίτητες εκτάσεις για να καλλιεργήσει τα βιοκαύσιμα που απαιτούνται για το στόχο αυτό. Έτσι, μεγάλες εταιρείες στρέφονται προς την καλλιέργειά τους στις εύφορες εκτάσεις των φτωχών χωρών, όπου το κέρδος τους είναι ούτως ή άλλως μεγαλύτερο. Το αποτέλεσμα είναι το 40% με 60% της αρπαγής της γης στην Αφρική να οφείλεται στα βιοκαύσιμα, καθώς σε πολλές χώρες το δικαίωμα στην ιδιοκτησία γης είτε δεν υπάρχει είτε παραβιάζεται εύκολα. Ήδη σε 6 εκατομμύρια εκτάρια γης στην Αφρική ευρωπαϊκές εταιρείες καλλιεργούν βιοκαύσιμα με την οικονομική στήριξη της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, η αύξηση στη ζήτηση των βιοκαυσίμων, θα αυξήσει τις τιμές των τροφίμων κατά 17% μέχρι το 2017, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ. Τα περισσότερα βιοκαύσιμα είναι γεωργικά προϊόντα που τρώγονται. Η ποσότητα του καλαμποκιού που χρειάζεται για να γεμίσει το ντεπόζιτο ενός 4×4, θα μπορούσε να θρέψει ένα παιδί για έναν ολόκληρο χρόνο.

Η Eva Joly, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέλαβε τις 84.000 υπογραφές πολιτών και δήλωσε ότι «η Επιτροπή Ανάπτυξης στηρίζει πλήρως το μηδενισμό του στόχου για τα βιοκαύσιμα ώστε να μην ανταγωνίζονται τα τρόφιμα. Ο στόχος αυτός δεν είναι άμεσα επιτεύξιμος, αλλά τα βιοκαύσιμα θα πρέπει να έχουν φύγει μετά το 2015-16. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε τη στήριξη των πολιτών σε αυτό. Η συμπεριφορά των πολυεθνικών εταιρειών είναι σε πολλές περιπτώσεις ουσιαστικά μια νέα μορφή αποικιοκρατίας. Τα δύο πιο σημαντικά θέματα με τις εταιρίες αυτές είναι η αρπαγή γης και η φοροαποφυγή.»

Ο Elly Ahimidiwe, 28χρονος ακτιβιστής από περιοχή της Τανζανίας, όπου υπάρχουν περιστατικά αρπαγής γης εξηγεί τις επιπτώσεις στους φτωχούς κατοίκους των αναπτυσσόμενων χωρών: «Ό,τι τρώμε φτιάχνεται με καλαμπόκι. Το καλαμπόκι είναι ζωτικής σημασίας για εμάς. Η γη όπου παράγουμε καλαμπόκι καταπατήθηκε από εταιρείες και τώρα παράγει ζατρόφα για να παραχθεί καύσιμο για τα αυτοκίνητα. Εμείς, όμως, δεν έχουμε αυτοκίνητα. Έχουμε άδεια στομάχια.»

Ο Ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, Κρίτων Αρσένης, δήλωσε: «Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι απαιτείται προσεκτική νομοθετική ρύθμιση της διαδικασίας παραγωγής των βιοκαυσίμων. Επιχειρηματικές πρακτικές παραγωγής βιοκαυσίμων μπορεί να αποκλείσουν τοπικούς πληθυσμούς από τη γη τους και την τροφή τους, να καταστρέψουν την τοπική βιοποικιλότητα αλλά και να επιδεινώσουν την κλιματική αλλαγή. Πρέπει άμεσα να θέσουμε τους κανόνες που θα μας επιτρέπουν να αποκλείσουμε τα επιβλαβή βιοκαύσιμα από τα υγιή. Αλλιώς σύντομα θα χρειαστεί να καταργήσουμε την παραγωγή τους.»