«Υποτροφίες Τουρκίας 2015» Posted 16 Φεβρουαρίου, 2015 by Tasoula Semoiloglou

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα υποτροφίας στην Τουρκία

Τον Φεβρουάριο ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα υποτροφίας στην Τουρκία. Η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, θα ανακοινωθεί αργότερα αλλά προγραμματίζεται να έχει διάρκεια ενός μήνα.

Φέτος μπορούν να κάνουν αίτηση και φοιτητές με αθλητικό και με καλλιτεχνικό ταλέντο.

Τον Φεβρουάριο ξεκίνησε εξάλλου η υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες για την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του χρόνου.

Τι προσφέρουν οι Υποτροφίες Τουρκίας

Α’ Μηνιαία επιχορήγηση φοιτητών
§ Πτυχιακό Πρόγραμμα: 550 Λίρες (περίπου 250 Δολάρια)
§ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 800 Λίρες (περίπου 360 Δολάρια)
§ Πρόγραμμα Διδακτορικής Διατριβής: 1.100 Λίρες (περίπου 500 Δολάρια)
§ Πρόγραμμα Ερευνητικών Εργασιών: 2.000 Λίρες (περίπου 900 Δολάρια)

Β’ Διαμονή
Οι φοιτητές που παίρνουν υποτροφία Τουρκίας, έχουν δυνατότητα δωρεάν διαμονής στις δημόσιες φοιτητικές εστίες.

Γ’ Δίδακτρα
Οι φοιτητές με υποτροφία δεν πληρώνουν δίδακτρα στα πανεπιστήμια που σπουδάζουν.

Δ’ Ιατρική κάλυψη
Οι φοιτητές με υποτροφία Τουρκίας έχουν ασφαλιστική κάλυψη υγείας.

Ε’ Διδασκαλία της τουρκικής (διάρκεια 1 έτους)
Οι φοιτητές διδάσκονται την τουρκική γλώσσα επωφελούμενοι από όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η υποτροφία.

ΣΤ’ Έξοδα μετακίνησης

Πληρώνονται τα έξοδα μετακίνησης των φοιτητών κατά την πρώτη άφιξη τους στην Τουρκία και την αναχώρηση τους στην λήξη της υποτροφίας.

Όροι υποβολής αιτήσεων

Για τις υποτροφίες Τουρκίας μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι είναι απόφοιτοι ενός προγράμματος που είναι ένα επίπεδο κατώτερο από την υποτροφία που θέλουν (πχ. απόφοιτοι πτυχιακού προγράμματος που θα κάνουν μεταπτυχιακό) ή θα αποφοιτήσουν μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

§ Οι υποψήφιοι του πτυχιακού προγράμματος πρέπει να είναι γεννημένοι από 01.01.1993 και μετά,
§ Του μεταπτυχιακού από 01.01.1984 και μετά,
§ Του διδακτορικού από 01.01.1979 και μετά,
§ Του προγράμματος εκπόνησης ερευνητικών εργασιών οι γεννημένοι από 01.01.1969 και μετά και
§ Να μην έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας που να είναι εμπόδιο στις σπουδές τους.

Από τους υποψήφιους ζητείται το επίπεδο της ακαδημαϊκής επιτυχίας που απαιτεί το κάθε πρόγραμμα υποτροφίας.

Επιπλέον οι υποψήφιοι δεν πρέπει να φοιτούν στην Τουρκία σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι του ιδίου επιπέδου με την υποτροφία.
Οι υποτροφίες Τουρκίας είναι ανοιχτές σε υποψήφιους από όλο τον κόσμο οι οποίοι πληρούν τους παραπάνω όρους.
Τα προγράμματα υποτροφίας μικρής διάρκειας, μπορεί να έχουν επιπλέον όρους οι οποίοι θα πρέπει να ελεγχθούν κατά την υποβολή της αίτησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο διαδικτυακά.

Αξιολόγηση και επιλογή

Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται σε δύο στάδια.
α) εξετάζεται το αν έχει υποβληθεί πλήρης αίτηση και η ακαδημαϊκή επιτυχία του αιτούντος
β) ο αιτών καλείται σε συνέντευξη

Οι υποτροφίες Τουρκίας είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται στην ακαδημαϊκή επιτυχία η οποία προσδιορίζεται με τα παρακάτω κριτήρια:
§ Βαθμός πτυχίου
§ Γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (G.P.A.)
§ Βαθμολογία εισαγωγικών εξετάσεων (εάν υπάρχει)
§ Βαθμός αποφοίτησης (εάν υπάρχει)
§ Βαθμός διεθνών εξετάσεων (εάν υπάρχει)
§ Άλλα

Τα απαιτούμενα κριτήρια επιτυχίας στα παραπάνω έγγραφα των αιτούντων φοιτητών είναι:
§ 70% για το πτυχιακό πρόγραμμα
§ 75% για το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό πρόγραμμα
§ 90% για τις ιατρικές σπουδές

Όσοι από τους αιτούντες έχουν υποβάλει πλήρη φάκελο αίτησης καλούνται σε προσωπική συνέντευξη τα στοιχεία της οποίας αποστέλλονται με e-mail και από το online σύστημα υποβολής αιτήσεων.

Για πληροφορίες:

basaribursu@turkiyeburslari.gov.tr
0850 455 0 982