Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων συμμετείχε στην πέμπτη και τελευταία συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο «New approaches to strengthened cooperation facilities for VET institutions and labour market (NecVET)», που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Τουρκίας.

Η συνάντηση οργανώθηκε τον Απρίλιο από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης «Cubuk District Directorate for National Education» που είναι και ο συντονιστής του προγράμματος. Οι εταίροι επισκέφθηκαν τα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το Δημαρχείο της πόλης και εργάστηκαν στον εκπαιδευτικό οργανισμό «Cubuk Vocational Training Center». Στα πλαίσια των εργασιών πραγματοποιήθηκε η συνολική αξιολόγηση του προγράμματος και των πνευματικών προϊόντων που δημιουργήθηκαν και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την οργάνωση πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Τουρκία.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον εκπαιδευτικό οργανισμό «ASO Private Vocational and Technical Anatolian Highschool». Το συγκεκριμένο σχολείο της Άγκυρας είναι ένα Επαγγελματικό Λύκειο, που χρηματοδοτείται κυρίως από το Βιομηχανικό Επιμελητήριο και λιγότερο από το κράτος. Διαθέτει σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και επιλέγει μαθητές με διαδικασία εξετάσεων, οι οποίοι παρακολουθούν τα μαθήματα χωρίς δίδακτρα και προετοιμάζονται για την είσοδό τους στα Πολυτεχνεία της χώρας και στην βιομηχανική αγορά εργασίας.

Τέλος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε επιχειρήσεις της Άγκυρας, όπως τα εργοστάσια κατασκευής επίπλου Voga και Lazzoni που βρίσκονται στο προάστιο Akyurt, στο εργοστάσιο κατασκευής μηχανημάτων Hidromek που βρίσκεται στο βιομηχανικό προάστιο Sincan καθώς και στον οργανισμό Voc Test Center, που πραγματοποιεί εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Στην τελευταία συνάντηση του προγράμματος NecVET στην Άγκυρα, το 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων εκπροσώπησαν οι εκπαιδευτικοί Αβδελίδης Ευάγγελος (ΠΕ19) και Αβδελίδου Ελένη (ΠΕ19).

Το έργο NecVET είναι μια στρατηγική σύμπραξη/εταιρική σχέση για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για τη διετία 2014-2016, με συμμετέχοντες φορείς από τις χώρες Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία, που αφορά την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.