619 εκατομμύρια τουρκικές λίρες (περίπου 186 εκ. ευρώ) ήταν τα έσοδα από τα διόδια στις δύο γέφυρες στο Βόσπορο και τους αυτοκινητοδρόμους στην Τουρκία το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Γενική Διεύθυνση Αυτοκινητοδρόμων, οι δύο γέφυρες που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία, η Γέφυρα του Βοσπόρου και η Γέφυρα Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ έφεραν στα κρατικά ταμεία 160,2 εκατομμύρια τουρκικές λίρες (περίπου 48 εκ. ευρώ) ενώ οι αυτοκινητόδρομοι 458,5 εκατομμύρια (περίπου 138 εκ. ευρώ).

Όσον αφορά στον αριθμό των οχημάτων που χρησιμοποίησαν τα διόδια, αυτός ανέρχεται σε 206 εκατομμύρια.

H τιμή διοδίων στις 2 γέφυρες του Βοσπόρου είναι για τα Ι.Χ. 4,75 τουρκικές λίρες (περίπου 1,44 ευρώ). Η τιμή ανεβαίνει σε οχήματα με μεγαλύτερο αριθμό αξόνων.

Το 2015 έγινε διέλευση 412.4 εκ. οχημάτων που απέφεραν έσοδα 880,2 εκ. τουρκικές λίρες (περίπου 265 εκ. ευρώ).