Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών PERUGIA-Tiva Ζωγοπούλου και το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης (İstanbul Üniversitesi) Θα πραγματοποιήσουν σεμινάριο καθηγητών για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας και τις εξετάσεις του İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi. Θα μιλήσουν:

 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz (İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Başkanı) με θέματα:

  • ADP (Avrupa Diller İçin Ortak Çerçeve Metni)
  • Yabancılar İçin Türkçe Öğretiminde İzlence
  • Hal Ekleri ve İyelik Eklerinin Öğretimi
  • Ortaç ve Zarf Fiillerin Öğretimi
  • Dolaylı ve Dolaysız Cümle Yapılarının Öğretimi

Zeynep Albayrak με θέμα: Εξετάσεις İstanbul

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 και ώρα 17.00 στο Polis Art Cafe – Στοά του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5 – ΑΘήνα).

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης και διδακτικό υλικό.