Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus του Δ.Π.Θ. υλοποιεί τη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Στο πλαίσιο του προγράμματος το Eλληνικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει τη δυνατότητα σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατα απόφοιτους που έχουν ως μητρική την Ελληνική γλώσσα, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 3 έως 4 μηνών, στα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 23 Πρεσβειών της χώρας μας στο εξωτερικό, ανάμεσα στα οποία της Άγκυρας και Κωνσταντινούπολης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση έως 3 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Για την τοποθέτηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες