Τη λήψη μέτρων για να μην επαναληφθούν τα πρόσφατα προβλήματα στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος θεώρησης VISA και στις τρεις Πύλες εισόδου Λέσβου, Χίου, Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια τουριστικών εσόδων και τη δυσφήμιση της χώρας μας ζητά με επιστολή της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου.

Η επιστολή

ΘΕΜΑ: Βελτίωση συνθηκών και χρόνου παραμονής κι ελέγχου των εκ Τουρκίας επισκεπτών μας,  στις Πύλες Εισόδου των νησιών της Περιφέρειας Βορ.Αιγαίου.

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια των απανωτών προβλημάτων των τελευταίων ημερών, από τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος θεώρησης VISA, με τις συχνές εκτός λειτουργίας / διακοπές του SERVER  του και στις τρεις Πύλες εισόδου Λέσβου, Χίου, Σάμου της Περιφέρειάς μας καθώς και της επιτεινόμενης κατάστασης από τις (συχνές / γνωστές) διακοπές της ηλεκτροδότησης – εκθέτοντας / δυσφημίζοντάς μας κι όχι μόνο στους εκ Τουρκίας επισκέπτες, καθιστάμενοι κακοί Πρεσβευτές κακών πρεσβειών – επαπειλούμαστε ν’ απολέσουμε και την τελευταία πηγή τουριστικών Εσόδων / Απασχόλησης, ύστερα απ΄ τις πρωτόγνωρες φετινές «μειώσεις» των CHARTERS και των κρουαζιερόπλοιων.

Ύστερα απ’ τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τα παρακάτω:

-Αποκατάσταση του αξιόπιστου της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, με εναλλακτικό / εφεδρικό π.χ. SERVER κλπ και στην περίπτωση μη λειτουργίας του, ενεργοποίηση της χειρόγραφης διαδικασίας στο βαθμό που  ‘ναι συμβατή με τις υποχρεώσεις μας και την Κοινοτική Νομοθεσία.

-Αύξηση του στελεχιακού δυναμικού ελέγχου / θεωρήσεων, που εκτιμούμε ότι δίνει την ψυχή του, με ποιοτικά αναβαθμισμένες ανωδομές / υποδομές κτιριακών εγκαταστάσεων (χωροταξικά / εργονομικά), εξοπλισμούς και λοιπά μέσα, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες & χρόνοι παραμονής κι ελέγχου των επισκεπτών μας, στα Τελωνεία.

-Εφοδιασμός με Η/Ζ και ει δυνατόν κι εφεδρικό τούτου, στις περιπτώσεις διακοπής της ηλεκτροδότησης, ευχόμενοι να ισχύσει το ίδιο για νευραλγικές Δημόσιες Υπηρεσίες, π.χ. Δ.Ο.Υ. και Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσονται οι επισκέπτες μας.

-Ορισμό / σύσταση Πανελλαδικού (ή Περιφερειακού) Συντονιστικού Οργάνου / Γραμματείας, για την άμεση επίλυση ανάλογων έκτακτων προβλημάτων, αντί «πολλοί» να περιφέρονται σε πολλά Υπουργεία / Υπηρεσίες για την αντιμετώπισή τους.

Προσβλέποντας στην προσωπική σας παρέμβαση, παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας, προκειμένου κι εμείς με τη σειρά μας, να ενημερώσουμε τα μέλη και τους συνεργάτες μας.