ΠΟΛΗ

Μεγάλη Πέμπτη, 28/04/2016

Φανάρι

Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός : 
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 8:00
Ακολουθία των Αγίων Παθών 17:30

Πέρα – Σισλί

-Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 9:00
Ακολουθία των Αγίων Παθών 17:00
-Ι. Ν. Εισοδίων της Παναγίας Σταυροδρομίου:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 9:00
Ακολουθία των Αγίων Παθών 17:00
-Ι. Ν. Θείας Μεταμορφώσεως Σισλί:
Ακολουθία των Αγίων Παθών 14:00

Περιοχή Βοσπόρου (Ευρωπαϊκή Πλευρά)

-Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Νεοχωρίου:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 9:00
Ακολουθία των Αγίων Παθών 18:00
-Ι. Ν. Γενεθλίων Θεοτόκου Παλαιού Μπανιου:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 9:00
Ακολουθία των Αγίων Παθών 18:00
-Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 9:00
Ακολουθία των Αγίων Παθών 18:00
-Ι. Ν. Αγίου Φωκά Μεσαχώρου:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 9:00
Ακολουθία των Αγίων Παθών 18:00

Μακροχώρι – Άγιος Στέφανος

Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 8:30
Ακολουθία των Αγίων Παθών 14:00

Ασιατική Πλευρά

-Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 8:30
Ακολουθία των Αγίων Παθών 17:00
-Ι. Ν. Αγίας Ευφημίας Χαλκηδόνος:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 8:30
Ακολουθία των Αγίων Παθών 16:00
-Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Καλαμησίων:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 8:30
Ακολουθία των Αγίων Παθών 17:00
-Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Βέϊκοζ:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 8:30
-Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πασάβαξε:
Ακολουθία των Αγίων Παθών 16:00
-Ι. Ν. Προφήτου Ηλίου Σκουτάρεως:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 8:30
Ακολουθία των Αγίων Παθών 18:00
-Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Τσεγκέλκιοϊ:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 8:30
Ακολουθία των Αγίων Παθών 18:00
-Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονος Κουσγουντζουκίου:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 8:30
Ακολουθία των Αγίων Παθών 17:30

Πριγκηποννήσων

-Ι. Ν. Παναγίας Ιερά Μητρόπολης Πριγκηποννήσων:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 9:00
Ακολουθία των Αγίων Παθών 17:00
-Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης:
Ακολουθία των Αγίων Παθών 16:00

Μεγάλη Παρασκευή, 29/04/2016

Φανάρι

– Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός : 
Ακολουθία των Μ. Ωρών και του Εσπερινού Αποκαθηλώσεως 8:00
Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου 18:00

Πέρα – Σισλί

– Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου:
Ακολουθία των Μ. Ωρών και του Εσπερινού Αποκαθηλώσεως 9:00
Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου 18:00
– Ι. Ν. Εισοδίων της Παναγίας Σταυροδρομίου:
Ακολουθία των Μ. Ωρών και του Εσπερινού Αποκαθηλώσεως 9:00
Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου 18:00
– Ι. Ν. Θείας Μεταμορφώσεως Σισλί:
Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου 14:30
Περιοχή Βοσπόρου ( Ευρωπαϊκή Πλευρά )
– Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Νεοχωρίου:
Ακολουθία των Μ. Ωρών και του Εσπερινού Αποκαθηλώσεως 9:00
Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου 18:00
– Ι. Ν. Γενεθλίων Θεοτόκου Παλαιού Μπανιου:
Ακολουθία των Μ. Ωρών και του Εσπερινού Αποκαθηλώσεως 9:00
Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου 18:00
– Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου:
Ακολουθία των Μ. Ωρών και του Εσπερινού Αποκαθηλώσεως 9:00
Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου 18:00
– Ι. Ν. Αγίου Φωκά Μεσαχωρου:
Ακολουθία των Μ. Ωρών και του Εσπερινού Αποκαθηλώσεως 9:00
Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου 18:00

Μακροχώρι – Άγιος Στέφανος

– Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή:
Ακολουθία Όρθρου , Εσπερινού. Θ. Λειτουργία Μ.  Βασιλείου 8:30
Ακολουθία των Αγίων Παθών 14:00

Ασιατική Πλευρά

-Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος:
Ακολουθία των Μ. Ωρών και του Εσπερινού Αποκαθηλώσεως 8:30
Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου 14:00
– Ι. Ν. Αγίας Ευφημίας Χαλκηδόνος:
Ακολουθία των Μ. Ωρών και του Εσπερινού Αποκαθηλώσεως 8:30
Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου 16:00
– Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονος Κουσγουντζουκίου:
Ακολουθία των Μ. Ωρών και του Εσπερινού Αποκαθηλώσεως 8:30
Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου 17:30
– Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Καλαμησίων:
Ακολουθία των Μ. Ωρών και του Εσπερινού Αποκαθηλώσεως 8:30

Πριγκηποννήσων

– Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Πριγκηποννήσων:
Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου 17:30
– Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης:
Εσπερινός Αποκαθηλώσεως 14:30
Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου 17:30

Μεγάλο Σάββατο, 30/04/2016

Φανάρι

– Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός : 
Μέγας Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας Μ. Βασιλείου 8:30

Περιοχή Βοσπόρου ( Ευρωπαϊκή Πλευρά )

– Ι. Ν. Γενεθλίων Θεοτόκου Παλαιού Μπανιου:
Μέγας Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας Μ. Βασιλείου 9:00
– Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου:
Μέγας Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας Μ. Βασιλείου 9:00
– Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Νέας Συνοικίας (Γενημαχαλλέ) Άνω Βοσπόρου:
Μέγας Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας Μ. Βασιλείου 9:00

Μακροχώρι – Άγιος Στέφανος

– Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή:
Μέγας Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας Μ. Βασιλείου 8:30

Ασιατική Πλευρά

– Ι. Ν. Αγίας Ευφημίας Χαλκηδόνος:
Μέγας Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας Μ. Βασιλείου 8:30
– Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Γέλδεγιρμεν:
Μέγας Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας Μ. Βασιλείου 8:30
– Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονος Κουσγουντζουκίου:
Μέγας Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας Μ. Βασιλείου 8:30

Πριγκηποννήσων

– Ι. Ν. Παναγίας Πριγκηποννήσων:
Μέγας Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας Μ. Βασιλείου 9:00

ΣΜΥΡΝΗ

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδας από 23 Απριλίου 2016 έως 3 Μαΐου 2016

Α. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 23 – 4 – 2016
Ὥρα 09.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.
06.00 μ.μ. Ὁ Ἐσπερινός τῶν Βαϊων.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 24 – 4 – 2016
Ὥρα 08.30 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.
07.00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25–4–2016
Ὥρα 09.00 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
07.00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 26–4–2016
Ὥρα 09.00 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
07.00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 27–4–2016
Ὥρα 09.00 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
07.00 μ.μ. Το Ἱερόν Εὐχέλαιον.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 28 – 4 – 2016
Ὥρα 09.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Νιπτῆρος.

Β. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΟΥΚΟΛΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 28 – 4 – 2016
Ὥρα 06.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν.
(ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ὤρα 9.00 π.μ. Ὁ Ἐσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως.
07.00μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
08.30 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία.
10.30 μ.μ. Ἡ πανυχίδα τῆς Ἀναστάσεως.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
00.00 Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως.
11.00 π.μ. Ὁ Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης.
13.00 μ.μ. Πασχαλινή Τράπεζα.

Γ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 02 – 5 – 2016
Ὥρα 09.30 π.μ. Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία στή Ρωσική γλώσσα γιά τούς Σλαβόφωνους Ὀρθοδόξους τῆς Κοινότητος τῆς πόλεώς μας.

Δ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΡΚΙΤΖΕ

ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 03- 5 – 2016
Ὥρα 10.00 π.μ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία στον Ἱερό Ναό Ἁγ. Δημητρίου στό Κιρκιτζέ, ἐορτή τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτισσας καί τῆς Πρωτομαγιάς.

Ε. ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΤΡΟΦΟΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ( ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ) 06 – 5 – 2016
Ὥρα 09.30 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.
Ὥρα 06.00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τό Ἱερόν Ἁγίασμα τῆς Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Γιά τή μετάβαση στό Κιρκιτζέ γιά τή Θεία Λειτουργία (Τρίτη 03/05/2016) θά ὑπάρχει λεωφορεῖο στήν πλατεία LOZAN στίς 9 τό πρωί.