Η Τουρκία κατακτά την πρώτη θέση σε ότι αφορά τους προορισμούς των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων το πρώτο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών επί των προσωρινών στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ-ΣΤΑΤ).

Συνολικά οι ελληνικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν κατά 4,5% στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 και η αξία τους διαμορφώθηκε σε6.400,4 εκ.€ από6.123,7 εκ.€.

Αξιοσημείωτη αύξηση καταγράφεται στις εξαγωγές προς την Τουρκία, Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, αλλά και προς την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) (24,2%). Επιπλέον, παρατηρείται συνέχιση της αυξητικής τάσης προς την ΕΕ των 15 (8,3%), προς τη Μ.Ανατολή & Β.Αφρική (7,7%), προς τις Άλλες Αναπτυγμένες Χώρες (5,7%), ενώ ξεχωρίζει ο υπερεξαπλασιασμός των –έστω χαμηλών σε αξία- εξαγωγών προς τη Λατινική Αμερική (κυρίως λόγω της Βραζιλίας).

Όσον αφορά την ΕΕ,  οι εξαγωγές της Ελλάδας εμφανίζουν στασιμότητα (αύξηση 0,1%) και συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών καταλαμβάνουν το 43,4% των συνολικών εξαγωγών, ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών το μερίδιό τους ανέρχεται σε 66%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρωταγωνιστές των εξαγωγών είναι τα αγροτικά προϊόντα.

 

http://www.grtrnews.com