Το Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών έγκαιρα (Δεκέμβριο 2012) υπέβαλε τα ηλεκτρονικά αρχεία των εγκεκριμένων στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού Μορφωτικού Πρωτοκόλλου (1968) βιβλίων μαθηματικών Γυμνασίου για τα Ομογενειακά σχολεία προς το Υπ. Παιδείας και το οποίο άμεσα προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την εκτύπωση των βιβλίων από το πρόγραμμα «Διόφαντος» που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκπαίδευσης (ΙΤΥΕ) του Παν. Πατρών.

Δυστυχώς παρά τα επανειλημμένα διαβήματα της Οι.Ομ.Κω το ΙΤΥΕ δεν έχει τυπώσει τα βιβλία που πρέπει να προωθηθούν στα Σχολεία της Πόλης. Επίσης το ΙΤΥΕ πέρσι παρέδωσε στην Οι.Ομ.Κω το 1/3 των βιβλίων των 10 τόμων που είχαν ετοιμαστεί με την συμβολή της Οι.Ομ.Κω ενώ είχε αποφασιστεί η εκτύπωση 150 αντίτυπων από καθένα. Το Δ.Σ. προβαίνει στις δέουσες ενέργειες.

Πηγή: Δελτίο Οι.Ομ.Κω.