Το ψη­φια­κά ανα­στη­λω­μέ­νο οι­κο­δο­μι­κό συ­γκρό­τη­μα των Αρ­χι­γε­νεί­ων πα­ρου­σιά­ζε­ται με το παρακάτω video το οποίο «πε­ρι­η­γεί» τον επι­σκέ­πτη στο κα­θέ­να από τα οι­κο­δο­μή­μα­τα του συ­γκρο­τή­μα­τος.

Για το έργο συνεργάστηκαν η κ. Μαριάνθη Παλάζη, υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο κ. Serbay Kocoglou, ερευνητής στο Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης υπό την εποπτεία της κ. Κατερίνας Δαλακούρα, επίκουρης καθηγήτριας του τμήματος ΦΚΣ (Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών), Πανεπιστήμιο Κρήτης.