Η Ελλάδα θα καταβάλει 25,1 εκατ. ευρώ στο ειδικό ταμείο που θα συσταθεί σύμφωνα με τη συμφωνία χρηματοδότησης της Τουρκίας με 3 δισ ευρώ για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Στόχος είναι να διατεθούν τα κονδύλια αυτά για κάλυψη των άμεσων αναγκών των προσφύγων, ήτοι τροφή, υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευση.

Η Κύπρος θα δώσει 2,3 εκατ. ευρώ, για την Ιορδανία και τον Λίβανο.

Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν χθες την παροχή της οικονομικής βοήθειας των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία. Και οι 28 χώρες μέλη της ΕΕ υπέγραψαν την πρόταση σε σύνοδο που έγινε στις Βρυξέλλες μετά την άρση των ενστάσεων της Ιταλίας στο σχέδιο αυτό, το οποίο είχε εγκριθεί αρχικά τον Νοέμβριο.

Το διάγραμμα με το ποσό που θα πρέπει να δώσει κάθε χώρα-μέλος της ΕΕ