Από 6 έως 22 Ιανουαρίου 2015, θα πραγματοποιούνται εγγραφές σπουδαστών στη νέα εκπαιδευτική περίοδο του προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου 2015.

Οι εγγραφές αφορούν:
1. Όλα τα υπάρχοντα τμήματα του Σισμανογλείου Μεγάρου (Β.1.2 έως και Γ2), πλην αρχαρίων. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε προφορικές και γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν στο χώρο του Σισμανογλείου Μεγάρου την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στις 18:00.
2. Τμήμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), το οποίο απευθύνεται σε όσους έχουν γνώσεις ελληνικών και επιθυμούν να αποκτήσουν τον τίτλο πιστοποίησης της Ελληνομάθειας του ΚΕΓ. Σκοπός είναι να καλλιεργηθούν οι 4 δεξιότητες (παραγωγή και κατανόηση του προφορικού λόγου / παραγωγή και κατανόηση του γραπτού λόγου) και να εξασκηθούν οι υποψήφιοι σε αντίστοιχη τυπολογία με αυτή των εξετάσεων. Επισημαίνεται ότι, όπως έχει ανακοινώσει το ΚΕΓ, οι εγγραφές για τις εξετάσεις θα γίνουν από 2 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2015 και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 19, 20 και 21 Μαΐου 2015. Το Σισμανόγλειο Μέγαρο είναι το μοναδικό πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο στην Τουρκία. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό το τμήμα, θα κληθούν σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις με σκοπό να αξιολογηθεί το επίπεδό τους, οι οποίες θα διεξαχθούν στο Σισμανόγλειο Μέγαρο την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 στις 18.00.