Ανακοίνωση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Στη συνέχεια ενεργειών της Οι.Ομ.Κω. διευκρινίστηκε από το Γενικό Προξενείο Αθηνών της Τουρκίας ότι οι Ρωμιοί που αποποιήθηκαν της ιθαγένειας της Τουρκίας μετά από άδεια των αρμόδιων αρχών της Τουρκίας, δικαιούνται να λάβουν «Κυανή Κάρτα» (Mavi Kart) μετά αίτηση τους προς τα Γενικά Προξενεία.
Το ίδιο δικαίωμα έχουν τα παιδιά και τα εγγόνια των δικαιούχων.
Με την απόκτηση της «Κυανής Κάρτας» οι κάτοχοι αποκτούν τα ίδια αστικά δικαιώματα με τους πολίτες της Τουρκίας, εκτός του εκλέγειν και εκλέγεστε.
Σημαντικό είναι ότι οι κάτοχοι της «Κυανής Κάρτας» δεν χρειάζονται άδεια εργασίας και άδεια παραμονής αν παλιννοστήσουν στις πατρογονικές τους πατρίδες.