ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Τουριστική έκθεση στην Πόλη – Istanbul.Επιμελητήριο Μπόντρουμ και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου – Λυσιστράτης. Το περίπτερο επισκέφθηκε ο Υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας, Πρόεδροι Επιμελητηρίων και πλήθος κόσμου. Βραβεύτηκαν για την ιδεα της κοινής παρουσίας των δυο χωρών.