ΚΟΨΙΜΟ ΠΙΤΑΣ 2011

Το κόψιμο της Πίτας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Βραβεύτηκαν ο Δήμαρχος Σάμου Στέλλιος Θάνος και ο Ιστορικός Υπεύθυνος Τμήματος Γενεαλογίας και Προφορικής Ιστορίας στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Μιχάλης Βαρλάς.