ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΜΑΡΤΙΟΣ)

Πρώτο Συνέδριο στο Επιμελητήριο της Αλικαρνασσού – Μπόντρουμ (Μάρτιος),

Η “Λυσιστράτη Σύσφιξη Ελληνοτουρκικών Σχέσεων” με απόφαση του ΔΣ, έκανε άνοιγμα προς τα Επιμελητήρια των παραλίων Ελλάδας και Τουρκίας.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη επαφή με τον Πρόεδρο του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου κ. Παναγιώτη Κουτσίκου και ξεκίνησε το πρώτο βήμα με μεγάλη συμμετοχή από πλευράς επιχειρηματιών, εκπροσώπων κ.α.