ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ)

Η δεύτερη συνάντηση έγινε με σκοπό την επέκταση των Επιμελητηρίων στα παράλια και την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.