ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ)

Έγινε η πρώτη συνάντηση στη Σάμο τον Αύγουστο μεταξύ των Επιμελητηρίων Μπόντρουμ και Σάμου.