Το όνομά μας

“Η ονομασία   ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ επιλέχτηκε για να συμβολίσει την αποφασιστικότητα και την δυναμικότητα των γυναικών υπέρ της ΕΙΡΗΝΗΣ όπως  και στον Αριστοφάνη . Η γυναίκα μέσα από τους αγώνες και την πολύπλευρη προσωπικότητα της είναι ικανή να συνενωθεί με άλλες γυναίκες δημιουργώντας μέσα από δράσεις αλλά και τις Τέχνες, παρεμβάσεις στο κοινωνικό σύνολο και συγκεκριμένα με απώτερο σκοπό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας  ,στην Μεσόγειο  αλλά και στην Μαύρη Θάλασσα την διατήρηση της Ειρήνης  και την αποτροπή εμπόλεμων καταστάσεων”.