ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του ΜΚΟ “Λυσσιστράτη”.

Προτείνεται η χρήση ενός σύγχρονου περιηγητή για να εξερευνήσετε τον παρόντα ιστότοπο (chrome, firefox, ie, opera, safari). Η χρήση του ιστότοπου σας παρέχεται εφ όσον αποδέχεστε τους “Ορους Χρήσης”, την “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” καθώς και άλλες ανακοινώσεις που υπάρχουν στον ιστότοπο. Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου που παρουσιάζεται σε όλες τις περιοχές του ιστότοπου αυτομάτως σημαίνει απο πλευράς σας την αναγνώριση και αποδοχή των “Ορων Χρήσης”, της “Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” καθώς και όλων των ανακοινώσεων που υπάρχουν στον ιστότοπο. Εάν δεν επιθυμείτε να δεσμευτείτε και να συμμορφωθείτε με όλα τα προηγούμενα, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες συναλλαγών, τις υπηρεσίες μας ή τον ιστότοπο μας. Σας προτείνουμε να εκτυπώσετε κάθε ανακοίνωση ξεχωριστά για το δικό σας αρχείο. Ο ΜΚΟ “Λυσσιστράτη” επιφυλλάσεται του δικαιώματος να τροποποιεί ή να προσθαφαιρεί οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση από τους “Ορους Χρήσης” όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς ο ΜΚΟ να φέρει ευθύνη απέναντι σας και χωρίς να έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για τις αλλαγές αυτές. Η οποιαδήποτε αλλαγή στους “Ορους Χρησης” θα έχει άμεση ισχύ απο τη στιγμή της κοινοποίησης στον παρόντα ιστότοπο. Συμφωνείτε στην περιστασιακή επανεξέταση των “Ορων Χρήσης”, όπως επίσης συμφωνείτε πως οποιαδήποτε ακόλουθη χρήση του ιστότοπου μετά τις αλλαγές στους “Ορους Χρησης” συνιστούν την αποδοχή απο μέρους σας όλων των αλλαγών αυτών.

“Οροι Χρήσης”

Ο παρών ιστότοπος έχει πληροφοριακό σκοπό μόνο και δεν διατίθεται για πληροφορίες περί επενδύσεων ή νομικών συμβουλών. Έχετε το δικαίωμα να επιδείξετε, να λάβετε, να αρχειοθετήσετε, να επαναμορφοποιήσετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο οποιασδήποτε πληροφορίας υπάρχει στον ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση, εκτός και αν υπάρχει εξαίρεση με συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ο ΜΚΟ “Λυσσιστράτη” κάνει εκτεταμένες προσπάθειες για την προσκομιδή των ακριβέστερων και πιο έγκαιρων πληροφοριών που είναι διαθέσιμες. Ο ΜΚΟ “Λυσσιστράτη” δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή τεχνικές βλάβες σχετικά με τηλεφωνικές γραμμές ή δίκτυα, on-line συστημάτων υπολογιστών, διαμεσολαβητών, servers, διακομιστών, παροχών διαδικτύου, εξοπλισμού υπολογιστών, λογισμικού, ή οποιουδήποτε ακόλουθου συνδυασμού, συμπεριλαμβάνοντας και οποιονδήποτε τραυματισμό ή ζημιά στον δικό σας υπολογιστή ή κάποιου άλλου, ως απόρροια χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Ο ΜΚΟ “Λυσσιστράτη” επιφυλλάσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει, να διακόψει την πρόσβαση ή να απενεργοποιήσει, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου ή και ολόκληρο τον ιστότοπο μαζί με οποιεσδήποτε πληροφορίες εμπεριέχονται σε αυτόν, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς ο ΜΚΟ να φέρει ευθύνη απέναντι σας και χωρίς να έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για τις αλλαγές αυτές.

Απόρρητο και Εκπομπές μέσω Διαδυκτίου

Οι εκμπομπές δεδομένων ή πληροφοριών (μαζί με επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέσω του Διαδυκτίου ή άλλων δημοσίως προσβάσιμων δικτύων δεν είναι ασφαλείς, και υπόκεινται σε πιθανή απώλεια, υποκλοπή ή αλλοίωση καθώς εκπέμπονται. Ακολούθως, δεν αναλαμβάνουμε καμμία ευθύνη για την οποιαδήποτε επιβολή κόστους ή για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί σε εσάς ως αποτέλεσμα εκπομπών μέσω Διαδυκτίου ή άλλων δημοσίως προσβάσιμων δικτύων, όπως εκπομπές σχετικές με ανταλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που περιέχουν τις δικές σας προσωπικές πληροφορίες). Καθώς λαμβάνουμε εμπορικώς βιώσιμα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών δεδομένων που έχετε καταθέσει σε εμάς, σε καμμία περίπτωση δεν πρόκειται να θεωρηθούν τα δεδομένα ως απόρρητα, ή εμπιστευτικά και να δημιουργήσουν χρέος για τη φύλαξη τους από εμάς απέναντί σας, ή να δημιουργύσουν ευθύνη προς εσάς απο μέρους μας σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές διαρρεύσουν ακούσια ή βρεθούν στην κατοχή τρίτων χωρίς την συγκατάβασή μας.

Διαγωγή και Καθήκοντα Χρήστη

Συμφωνείτε στην τήρηση όλων των κανονισμών και νόμων όταν χρησημοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Περαιτέρω, συμφωνείτε πως δεν πρόκειται να:

1. ανεβάσετε, κοινοποιήσετε ή εκπέμψετε σε αυτόν τον ιστότοπο ή μέσω αυτού οποιοδήποτε υλικό το οποίο:

-είναι παράνομο, κακόβουλο, απειλητικό, βλαβερό, χυδαίο, ασεβές, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή γενικώς απαράδεκτο

-παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, την ιδιωτική ζωή, τα δικαιώματα δημοσιότητας και δημοσιοποίησης ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας άλλων ατόμων

-περιέχει “ιούς”, “trojan horses”, “time bombs” ή οποιαδήποτε άλλα κακόβουλα προγράμματα ή στοιχεία

2. διακόψετε, παρεμβάλετε, επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εγκεκριμένη πρόσβαση ή να επιβαρύνετε με υπερβολικό φόρτο οποιοδήποτε μέρος των υπολογιστικών συστημάτων, δικτύων ή server του ιστότοπου μας ή και τον ίδιο τον ιστότοπο

3. δηλώσετε σε εμάς ψευδείς πληροφορίες για το άτομό σας, υποδυθείτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πέραν του εαυτού σας, ή να επιχειρήσετε με οποιοδήποτε τρόπο να παραπλανήσετε άλλα άτομα σχετικά με την ταυτότητα σας ή την προέλευση υλικού, μυνημάτων ή άλλων επικοινωνιών

4. εκπέμψετε άχρηστα μηνύματα, e-mail “αλυσίδας” [email τύπου “στείλτε αυτό το email σε όσα άτομα γνωρίζετε”], ή άλλα πολυπληθή, αυτόκλητα e-mail ή πολλαπλά, πανομοιότυπα μυνήματα

5. συλλέξετε πληροφορίες άλλων επισκεπτών του ιστότοπου μας χωρίς την δική τους συγκατάβαση ή συστηματικά να εξάγετε δεδομένα ή πίνακες δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά δεδομένα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

6. χρεώσετε την πρόσβαση ή χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε υλικού που εμπεριέχεται, έχει ληφθεί ή έχει γίνει διαθέσιμο μέσω αυτού του ιστότοπου

7. διαμοιράσετε υλικό, συμπεριλαμβάνοντας χρηματοοικονομικά δεδομένα, τα οποία έχουν δοθεί σε εμάς με οποιονδήποτε τρόπο, είτε μέσω εντύπου, τηλεομοιότυπου, ιστότοπους, e-mail, ειδησεογραφικά πρακτορεία ή φόρουμ, ή άλλων ηλεκτρονικών ή εντύπων μεθόδων ή υπηρεσιών

8. αλλοιώσετε σκοπίμως την μορφή με την οποία προωθούμε και λαμβάνουμε πληροφορίες ή να παρακάμψετε την τακτική μας διεπαφή με τις πληροφορίες αυτές

και,

9. να ενσωματώσετε ή να εισάγετε χρηματοοικομικές πληροφορίες που έχουμε προμηθεύσει εμείς σε οποιοδήποτε αρχείο δεδομένων, λογισμικό υποβολής αιτήσεων, σύστημα λογιστικών ή μισθοδοσίας, ή οποιαδήποτε υπηρεσία πληροφόρησης συναλλάγματος είτε αυτή βρίσκεται στον παγκόσμιο ιστό ή όχι.

Από τη στιγμή που ανεβάζετε, κοινοποιείτε ή εκπέμπετε μέσω ή προς τον ιστότοπο μας οποιοδήποτε υλικό, χορηγείτε ατελώς σε εμάς, τους διαδόχους ή αντιπροσώπους, μια συνεχόμενη, μη περιοριστική, μη ανακλήσιμη, παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιήσουμε ή να διαμοιράσουμε με οποιονδήποτε τρόπο το υλικό αυτό.

Ιστότοποι Τρίτων, Περιεχόμενο και Προϊόντα και Υπηρεσίες

Σύνδεσμοι ή ενδείξεις προς άλλους ιστότοπους και αναφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους, παρέχονται σε εσάς μόνο για την δική σας άνεση και δεν φέρουν κατ’ανάγκη την δική μας έγκριση ή υποστήριξη των (α) οργανώσεων που λειτουργούν τέτοιους ιστότοπους, (β) των περιεχομένων, συμφωνητικών απόρρητων ή λοιπών όρων χρήσεως σε εκείνους τους ισόοτοπους, ή (γ) τις ίδιες της υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων. Εφ’όσον δεν είναι υπό την ευθύνη ή τον έλεγχο μας ιστότοποι ή υλικό το οποίο διατηρείται απο άλλους οργανισμούς, ή προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται απο τρίτους, δεν αναλαμβάνουμε καμμία ευθύνη για δική σας χρήση όλων των προηγούμενων, την οποία χρήση εσείς αναγνωρίζετε και συμφωνείτε πως κάνετε με δικό σας ρίσκο.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας

Το λογότυπο του ΜΚΟ “Λυσσιστράτη” και άλλα σήματα που μας ταυτοποιούν ως “Λυσσιστράτη” είναι και θα παραμείνουν εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα και αποκλειστική ιδιοκτησία του ΜΚΟ “Λυσσιστράτη”, και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των σημάτων αυτών είναι παράνομη. Λοιπά εμπορικά σύμβολα σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Όλο το παρόν υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό όλα τα προγράμματα, δυαδικά δεδομένα, διατάξεις διεπαφης, κείμενο διεπαφής, έγγραφα και γραφικά, είναι ιδιοκτησία του ΜΚΟ “Λυσσιστράτη” και προστατεύεται απο διεθνή νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο εσάς μόνο για την δική σας μη εμπορική, προσωπική χρήση όπως προβλέπεται από τους όρους χρήσης, χωρίς όμως να μπορείτε να παραλάξετε το νόημα του ή να το παρουσιάσετε παραπλανητικά ή με διακρίσεις [δλδ ελλειπώς]. Όποια δικαιώματα δεν έχουν παραχωρηθεί ξεκάθαρα απο εμάς, παραμένουν στην κατοχή μας.

Ειδοποίηση Παράβασης Πνευματικών Δικαιωμάτων (Copyright)

Ως πάγια πολιτική, συμμορφωνόμαστε με όλους τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και θα ανταποκριθούμε άμεσα σε κάθε ειδοποίηση παράβασης που θα πέσει στην αντίληψή μας. Εάν πιστεύετε πως το υλικό σας έχει αναπαραχθεί στον παρόντα ιστότοπο με τρόπο που συνιστά παραβαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να υποβάλετε μια ειδοποίηση παράβασης πνευματικών δικαιωμάτων με όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Μία έγγραφη ή ηλεκτρονική υπογραφή ενός ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο να δράσει ως εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη του [Copyright], για τον σκοπό της διαμαρτυρίας παράβασης.

2. Ταυτοποίηση του υλικού του οποίου παραβιάζεται η ιδιοκτησία.

3. Ταυτοποίηση του υλικού στον ιστότοπό μας το οποίο παραβαίνει άλλο προστατευμένο υλικό ή υπόκειται το ίδιο σε δραστηριότητα παράβασης.

4. Την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου των προσώπων που υποβάλουν την διαμαρτυρία.

5. Μια δήλωση που να αναφέρει πως τα πρόσωπα που υποβάλουν την διαμαρτυρία είναι καλοπροαίρετα πεπεισμένοι πως δεν έχει δοθεί δια νόμου ή απο τον ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο εξουσιοδότηση για το υλικό με τον τρόπο που χρησιμοποιείται.

6. Μια δήλωση, υπό το βάρος ενδεχόμενης δίωξης σε περίπτωση ψευδορκίας, πως οι πληροφορίες στην ειδοποίηση παράβασης πνευματικών δικαιωμάτων είναι ακριβείς, και πως τα πόοσωπα που διαμαρτύρονται έχουν την εξουσιοδότηση να δράσουν εκ μέρους των ιδιοκτητών για το δικαίωμά τους το οποίο ισχυρίζονται οτι παραβιάζεται.

‘Ολες οι ειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να αποστέλονται:

Έλλη Τασούλα Σεμοήλογλου

Ιάσωνος 6

Παλαιό Φάληρο, 17564

Αθήνα, Ελλάδα

info@lissistrati.org

Γενικά

Εάν κάποια διάταξη των “Ορων Χρήσης” θεωρηθεί ως μη έγκυρη ή μη προβλεπόμενη απο οποιαδήποτε πτυχή απο οποιοδήποτε δικαστήριο έχει την ορθή δικαιοδοσία, η διάταξη αυτή θα επιβληθεί πλήρως μέχρι εκεί που επιτρέπει ο νόμος, και οι υπόλοιπες διατάξεις των “Ορων Χρήσης” θα συνεχίσουν να είναι σε πλήρη ισχύ. Ουδεμία παραίτηση απο οποιαδήποτε διάταξη των “Ορων Χρήσης” πρόκειται να θεωρηθεί ως μια παιρεταίρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση της διάταξης αυτής ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης των “Ορων Χρήσης”. Συμφωνείτε πως οι “Οροι Χρήσης” και οι υπόλοιπες ανακοινώσεις έχουν συνταχθεί στα Ελληνικά. Οι “Οροι Χρήσης” διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους που εφαρμόζονται στην Ελλάδα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε διατάξεις νόμων εκτός της χώρας αυτής. Ολα τα πρόσωπα συναινούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.